Verwantencontact

​​​​​​​​​​Als er een incident is en u kunt uw naaste niet bereiken

Bent u ongerust over uw familielid, partner, vriend of vriendin? Vermoedt u dat deze persoon betrokken is bij een incident en kunt u hem of haar zelf niet bereiken? Neem dan contact op met het telefoonnummer Verwantencontact 088 269 00 00.

Verwantencontact 088 269 00 00 wordt alleen ingezet bij incidenten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident zet een gemeente of veiligheidsregio dit telefoonnummer in. Voor algemene vragen over het incident neemt u contact op met het publieksinformatienummer van de gemeente of veiligheidsregio. Kunt u uw naaste niet bereiken, maar is er geen sprake van een incident? Neemt u dan contact op met de politie.

Wat is 088 269 00 00?

Voor wie is Verwantencontact 088 269 00 00? 

Voor iedereen die vermoedt dat zijn/haar naaste betrokken is bij een incident en zelf geen contact kan krijgen met deze persoon.

Van wie is Verwantencontact 088 269 00 00?

Verwantencontact 088 269 00 00 wordt ingezet door de overheid: door een gemeente of veiligheidsregio. Zij bepalen of het telefoonnummer in werking wordt gesteld bij een incident. Het Instituut Fysieke Veiligheid beheert de voorziening (het systeem waar Verwantencontact mee werkt en de werkwijze van Verwantencontact).​

Hoe werkt Verwantencontact 088 269 00 00?

Wanneer u belt met Verwantencontact, worden verschillende gegevens vastgelegd van degene die u zoekt én van uzelf. Van degene die u zoekt wordt onder andere de voornaam, de achternaam en de geboortedatum vastgelegd. Uzelf geeft onder andere uw naam, telefoonnummer en de relatie tot degene die u zoekt, aan. Wanneer er een match is bij een ziekenhuis waar slachtoffers binnenkomen of bij de politie wanneer een persoon is overleden, wordt u hierover geïnformeerd.

Wat is het verschil tussen Verwantencontact 088 269 00 00 en de website ‘ik ben veilig’ van het Rode Kruis?

De website ‘ik ben veilig’ is van het Rode Kruis en registreert personen die zelf via deze website aangeven dat zij veilig zijn. Verwanten kunnen op deze website zien of de persoon die zij zoeken zich als veilig heeft gemeld. Bij Verwantencontact 088 269 00 00 kunnen verwanten een zoekvraag indienen als ze zelf geen contact krijgen met degene die zij zoeken. Verwantencontact gaat voor verwanten die een zoekvraag hebben ingediend na of hun naaste is opgenomen in een ziekenhuis of overleden is.

Wat is het verschil tussen Verwantencontact 088 269 00 00 en het publieksinformatienummer van de gemeente of veiligheidsregio?​

Bij het publieksinformatienummer kan iedereen terecht met algemene vragen over een incident. Denk aan vragen als ‘Hoe lang moet ik mijn ramen en deuren nog gesloten houden?’, ‘Kan ik de groente uit mijn moestuintje nu nog wel eten?’, ‘Wanneer gaat de weg weer open?’. Het telefoonnummer Verwantencontact 088 269 00 00 is bedoeld voor personen die op zoek zijn naar hun naaste en zelf geen contact krijgen met de persoon waarnaar ze op zoek zijn.

Ik heb gebeld. Wat nu?

Hoe lang duurt het voordat ik wat hoor van mijn naaste(n)?

Soms wordt een zoekende verwant binnen een uur teruggebeld en soms duurt het langer. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van het incident en het aantal betrokkenen. Verwantencontact 088 269 00 00 werkt met informatie van ziekenhuizen en politie waar erg zorgvuldig mee omgegaan wordt. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen zes uur terug te bellen. We begrijpen dat wachten voor u onder deze omstandigheden lang duurt. Ook wanneer uw naaste niet is opgenomen in een ziekenhuis of overleden is, houdt Verwantencontact contact met u totdat duidelijk is waar uw naaste zich bevindt. 

Anderen zijn ook op zoek naar de persoon die ik zoek. Wat nu?

De politie is onderdeel van Verwantencontact en bepaalt wie dé persoon is die geïnformeerd wordt over een slachtoffer. Die persoon – de contactverwant – wordt geïnformeerd en krijgt ook de namen van de andere verwanten die op zoek zijn naar het betreffende slachtoffer. De contactverwant krijgt alleen de namen en niet de contactgegevens van deze andere verwanten vanwege de privacy. De contactverwant bepaalt vervolgens zelf of hij of zij de andere verwanten informeert. De andere verwanten worden ook door Verwantencontact geïnformeerd en de naam van de contactverwant wordt aan hen doorgegeven. Vanwege de privacy ontvangen deze verwanten niet de contactgegevens van de contactverwant.

Ik heb zelf mijn naaste gevonden of contact gehad met hem of haar. Wat nu?

Heeft u via Verwantencontact aangegeven dat u op zoek bent naar uw naaste en heeft u hem of haar inmiddels zelf gevonden of contact gehad? Geef dit dan door aan Verwantencontact 088 269 00 00.

Als ik na afloop van een incident nog vragen of opmerkingen heb, bij wie moet ik dan zijn?​

Dan kunt u bellen met de betrokken gemeente of veiligheidsregio waar het incident heeft plaatsgevonden.

https://player.vimeo.com/video/154179629?api=1