Verwantencontacten | Informatie over slachtoffers bij een incident
Verwantencontacten | Informatie over slachtoffers bij een incident

​​​​​​​​​​Er is een incident en u kunt uw naaste niet bereiken

Bent u ongerust over uw familielid, partner, vriend of vriendin? Vermoedt u dat uw naaste betrokken is bij een incident en kunt u hem of haar zelf niet bereiken? Neem dan contact op met het telefoonnummer Verwantencontact 088 269 00 00.

Verwantencontact 088 269 00 00 wordt alleen ingezet bij incidenten waarbij veel slachtoffers zijn gevallen of veel mensen ongerust zijn. Voor algemene vragen over het incident belt u naar het publieksinformatienummer van de gemeente of veiligheidsregio waar het incident is gebeurd. Kunt u uw naaste niet bereiken, maar is er geen sprake van een incident? Neemt u dan contact op met de politie.

Wat is Verwantencontact 088 269 00 00?

Voor wie is Verwantencontact 088 269 00 00?

Vermoedt u dat uw naaste betrokken is bij het incident en kunt u zelf geen contact krijgen met deze persoon? Bel dan Verwantencontact 088 269 00 00.

Hoe werkt Verwantencontact 088 269 00 00?

Wanneer u belt met Verwantencontact 088 269 00 00 worden gegevens vastgelegd van degene die u zoekt én van uzelf. Van degene die u zoekt wordt de voornaam, de achternaam en de geboortedatum vastgelegd. Van uzelf wordt uw naam, telefoonnummer en de relatie tot degene die u zoekt vastgelegd.

Wanneer duidelijk is dat degene die u zoekt is opgenomen in een ziekenhuis, informeert Verwantencontact u hierover. Wanneer blijkt dat degene die u zoekt is overleden, informeert de politie u. Ook wanneer degene die u zoekt niet wordt gevonden, informeert Verwantencontact u hierover.

Van personen die betrokken zijn bij het incident, maar die niet (zwaar)gewond zijn en in het ziekenhuis liggen, heeft Verwantencontact geen gegevens. Van deze personen wordt verwacht dat zij zelf hun naasten kunnen laten weten dat zij veilig zijn.

Wat is het verschil tussen Verwantencontact 088 269 00 00 en de website ‘ik ben veilig’ van het Rode Kruis?

De website ‘ik ben veilig’ is van het Rode Kruis en registreert personen die zelf via deze website aangeven dat zij veilig zijn. Op de website ‘ik ben veilig’ kunt u zien of degene die u zoekt zichzelf als veilig heeft gemeld.

Bij Verwantencontact 088 269 00 00 kunt u een zoekvraag indienen als u zelf geen contact krijgt met degene die u zoekt. Verwantencontact gaat dan voor u na of uw naaste is opgenomen in een ziekenhuis of is overleden. ‘Ik ben veilig’ en Verwantencontact delen onderling geen informatie met elkaar.

Wat is het verschil tussen Verwantencontact 088 269 00 00 en het publieksinformatienummer van de gemeente of veiligheidsregio?

Bij het publieksinformatienummer kunt u terecht met algemene vragen over een incident. Denk aan vragen als ‘Hoe lang moet ik mijn ramen en deuren nog gesloten houden?’, ‘Kan ik mijn hond uitlaten?’, ‘Wanneer gaat de weg weer open?’.

Bij Verwantencontact 088 269 00 00 kunt u terecht als u op zoek bent naar uw familielid, partner, vriend of vriendin en zelf geen contact krijgt met deze persoon.

Van wie is Verwantencontact 088 269 00 00?

Verwantencontact 088 269 00 00 wordt ingezet door de overheid: door een gemeente of veiligheidsregio. Zij bepalen of het telefoonnummer wordt opengesteld bij een incident.

Ik heb gebeld, wat nu?

Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor over mijn naaste(n)?

Soms wordt u binnen een uur teruggebeld en soms duurt het langer. Dit heeft te maken met de grootte van het incident en het aantal betrokkenen. Verwantencontact 088 269 00 00 werkt met informatie van ziekenhuizen en politie waarmee erg zorgvuldig wordt omgegaan. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen zes uur terug te bellen. Zodra blijkt dat degene die u zoekt gevonden is, wordt u direct geïnformeerd. We begrijpen dat wachten voor u in deze situatie lang duurt. Ook wanneer niet bekend is of uw naaste in het ziekenhuis ligt of is overleden, belt Verwantencontact u terug.

Anderen zijn ook op zoek naar de persoon die ik zoek.

De politie is onderdeel van Verwantencontact 088 269 00 00 en bepaalt wie wordt teruggebeld over een slachtoffer. Dit wordt onder andere bepaald op basis van uw relatie tot degene die u zoekt. Het kan zijn dat u dat bent: u bent dan de contactverwant. U krijgt in dat geval te horen waar uw naaste is.

Anderen die ook op zoek zijn naar uw naaste, worden ook door Verwantencontact gebeld. Zij krijgen alleen te horen dat er een contactverwant is geïnformeerd. Om privacyredenen ontvangen deze andere personen geen naam of contactgegevens van u. Wel krijgen zij te horen wat uw relatie is tot het slachtoffer.

Bent u niet de contactverwant, dan vertelt Verwantencontact u dat iemand anders al is geïnformeerd en wat de relatie van de persoon is met degene die u zoekt. U krijgt geen naam of contactgegevens van deze persoon. De persoon die is aangewezen als contactverwant, blijft dit.

Ik heb zelf mijn naaste gevonden of heb contact gehad met mijn naaste.

Heeft u via Verwantencontact aangegeven dat u op zoek bent naar uw naaste en heeft u hem of haar inmiddels zelf gevonden of contact gehad? Geef dit dan door aan Verwantencontact 088 269 00 00.

Als ik na afloop van een incident nog vragen of opmerkingen heb, bij wie moet ik dan zijn?

Dan kunt u bellen met de betrokken gemeente of veiligheidsregio waar het incident is gebeurd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Welke gegevens van mij worden vastgelegd?

Wanneer u belt met Verwantencontact 088 269 00 00 worden de volgende gegevens van u vastgelegd: uw achternaam, voorletter(s), roepnaam, geslacht, geboortedatum, adres en telefoonnummer.

Welke gegevens van mijn naaste worden vastgelegd?

Wanneer u belt met Verwantencontact 088 269 00 00 worden de volgende gegevens vastgelegd van degene die u zoekt: de achternaam, voorletter(s), roepnaam, geslacht, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Ook wordt uw relatie tot uw naaste vastgelegd.
Verwantencontact vraagt ook naar de nationaliteit en eventuele opvallende lichaamskenmerken van uw naaste. U bent niet verplicht om deze gegevens te geven.

Waarom worden mijn gegevens vastgelegd?

Verwantencontact 088 269 00 00 legt alleen gegevens van uzelf en van degene die u zoekt vast om u zo snel mogelijk te kunnen informeren over uw naaste.

Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Medewerkers van Verwantencontact en van de gemeente of veiligheidsregio die Verwantencontact heeft ingezet kunnen uw gegevens inzien.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Wanneer u belt met Verwantencontact 088 269 00 00 vragen wij u of de gemeente u op een later moment mag benaderen om informatie of nazorg, zoals slachtofferhulp, aan te bieden. Alleen als u hiervoor toestemming geeft, delen wij uw contactgegevens met de gemeente waar u woont. Uw gegevens worden nergens anders voor gedeeld.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Verwantencontact bewaart de gegevens van uzelf én van degene die u zoekt zes weken, voor de administratieve afhandeling. Daarna worden alle gegevens van uzelf en van uw naaste vernietigd.

Verwantencontact 088 269 00 00 wordt beheerd door het NIPV

Start typing and press Enter to search